آخرین اخبار

18. تير 1398 - 0:07   |   کد مطلب: 297604
یکی دیگر از فعالان زیست محیطی منطقه و مدیر کانال " نسمه هه وال "در محل نمایشگاه "بهشت اورامان " تشکیل شد.

به گزارش هزار ماسوله، بعدازظهر روز دوشنبه 17 تیر 98 جلسه ای با شرکت اعضای شورای "نسمه" ، اینجانب و یکی  دیگر از فعالان زیست محیطی منطقه  و مدیر کانال " نسمه هه وال "در محل نمایشگاه "بهشت اورامان " تشکیل شد. بعد از بحث و تبادل نظر مقرر شد تا :

 

متعاقب آماده کردن جایگاه "گلدان ها"، اقدام به استقرار مجدد آنها در "زباله دانی های سابق" شود.      

 

یک نفر کارگر (پاکبان)بعد از دریافت آموزش های کافی و با عقدقراردادحداقل  به مدت دو تا سه ماه با شورای روستا ، مسئولیت نگهداری گلدان ها و نیز نظارت بر اجرای برنامه زمانبندی جمع آوری زباله های خشک و تر را بر عهده بگیرد.

 

همه زنان خانه دار روستا در اسرع وقت جهت دریافت آموزش های لازم در رابطه با رعایت "برنامه زمانبندی جمع آوری زباله های خشک و تر" توسط شورا و دهیاری به جلسه ای دعوت شوند.

 

متن"منشور رفتار گردشگری در روستای نسمه" ،بعد از تصویب نهایی بصورت  مناسب در همه مراکز اقامتی و پذیرایی فعال روستا ،جهت مطالعه و آگاهی گردشگران نصب شود.

 

این جلسه بیش از یک ساعت طول کشید.
دکتر برهان ولدبیگی
17 تیر 1398

دیدگاه شما