آخرین اخبار

30. فروردين 1397 - 19:05   |   کد مطلب: 297379
دو فرهنگي از آموزش و پرورش منطقه نوسود در جشنواره الگو هاي برترتدريس مدارس عشايري حائز رتبه اي اول و دوم استان شدند.

به گزارش هزار ماسوله، دو فرهنگي از آموزش و پرورش منطقه نوسود در جشنواره الگو هاي برترتدريس مدارس عشايري حائز  رتبه اي اول و دوم استان شدند.

 

وهابي رئيس آموزش و پرورش در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: در جشنواره الگو هاي برترتدريس مدارس عشايري دو نفر همكاران فرهنگي اين منطقه به نام آقايان معاذ صالحي و آرمان بهرام زاده به ترتيب رتبه هاي اول و دوم استان را كسب نمودند.

 

رئيس اداره آموزش و پرورش ضمن ابراز خرسندي از موفقيت هاي اين دو همكار بيان داشت : توسعه و تقويت مهارتهاي حرفه هاي معلمان ، تشويق و ترغيب آنان با استفاده از روشهاي مختلف ياد دهي و يادگيري و بكار گيري فن آوري هاي اطلاعات و به روز در فرايند آموزشي و ايجاد رقابت سالم بين معلمان دوره ابتدايي را بر تكيه به پشتكار و روش هاي تدريس فعال و مؤثر به منظور تجارب مفيد آموزشي از اهداف جشنواره برشمرد .

 

وهابي از فرهنگيان فرهنگيان فرهيخته و همراه منطقه نوسود بعنوان نيروي  انساني كار آمد ، توانمند ، مسئوليت پذير و دلسوز نام برد و موفقيت هاي مستمر اين اداره را در زمين هاي مختلف را مر هون زحمات اين عزيزان دانست و براي آنان موفقيت روزافزون را در جهت خدمت هر چه بيشتر به دانش آموزان اين منطقه مرزي از خداوند سبحان مسئلت نمود.

 

دیدگاه شما