آخرین اخبار

26. فروردين 1397 - 11:35   |   کد مطلب: 297362
قریب هشت ماه ازآغازبکارپنجمین دوره شوراهای اسلامی شهروروستا،متاسفانه شهرشاهو به جهت عرصه متنفذان قدرت اجرائی واعمال نشاندن نظرات غیرمشروع آقایان همچنان بدون شهردارروزگارمیگذراند

به گزارش هزار ماسوله، قریب هشت ماه ازآغازبکارپنجمین دوره شوراهای اسلامی شهروروستا،متاسفانه شهرشاهو به جهت عرصه متنفذان قدرت اجرائی واعمال نشاندن نظرات غیرمشروع آقایان همچنان بدون شهردارروزگارمیگذراندوشهرداربه اصطلاح فعلی دوره چهارم بدون مصوبه شورامبنی برانتخاب مشارالیه همچنان بعنوان شهردارنه حتی سرپرست که تصاویری ازعملکرد4ساله ایشان ضمیمه پیوست می باشد بدون مشروعیت قانونی مشغول بکاربوده واین روندبرخلاف خردجمعی اعضای شورای شهرشاهووشهروندان فهیم آن است!!گزینه اول شهردارپیشنهادی دربدوآغازبکارآقایان شورای شهربعدازگذشت 4ماه ونیم بامکتوب مدیرکل دفترحوزه استانداری ردصلاحیت گردیدواعضاءبلافاصله اقدام به معرفی گزینه بومی با5رای موافق باوجودداشتن تمام پتانسیل های لازم جهت احرازتصدی این پست همچنان بدون هیچ گونه توجیه وصرفا بعلت اعمال سلیقه آقایان درنتیجه مراحل صدورحکم ایشان تعلل وباوجودمشروعیت شخصی ومردمی باتاخیروتعلل های واهی وبی مورددرصدورحکم روبرو گردیده واین مهم خودتوهین به شعوراعضای شورای شهروشهروندان انقلابی وفهیم شهرشاهوقلمدادمیگردد و باروح قوانین شوراها مبنی برتعیین تکلیف مصوبه انتخاب شهردار تا15روزمنافات کامل دارد!!!

امااعضای شورای شهرشاهو ضمن مراجعات مکررحضورنماینده اورامانات جناب آقای نادری، فرمانداری شهرستان روانسر،مدیرکل امورشهری استانداری وسایرمسئولان مربوطه مبنی برتسریع درجهت تعیین تکلیف شهردارپیشنهادی متاسفانه حضرات بجای مساعدت وهمکاری درارتفاق معضل اخیر کوچکترین مساعدتی دراین راستا به جهت اعمال سلیقه شخصی نمی نمایند.

حال روی کلامم به جناب آقای دکترنادری نماینده محترم اورامانات درمجلس شورای اسلامی ست که چگونه شهرشاهو باجمعیت بالغ بر 5هزارنفروتقدیم 68شهید سرافرازانقلاب اسلامی درانتخابات اخیرجنابعالی حائزرای نخست وبالایی ازاعتماداین مردم قدرشناس وانقلابی گردیدید اینک چگونه درراستای تعیین تکلیف شهرداری شاهوباوجودمراجعات مکررمان هیچگونه همکاری ومساعدتی نمی نمائید؟؟!!خاتمه اینکه مسئولان محترم حوزه استانداری وشهرستان روانسرشایسته است بجای اعمال سلیقه شخصی ومانورقدرت اداری واجرائی درجهت تثبیت وابقاءشهرداردوره قبل با اعضای شوراجهت ترقی وتوسعه شهری وتعجیل درصدورحکم شهرداربومی پیشنهادی مساعدت فرمائید.

ازطرف اعضای شورای اسلامی شهرشاهو

دیدگاه شما