آخرین اخبار

25. اسفند 1396 - 19:58   |   کد مطلب: 297312
دادستان شهرستان پاوه گفت: قوه قضاییه مدافع حقوق قانونی مردم بوده وخواهد بود و امهال تسهیلات اعطایی از حقوق مسلم مردم مناطق زلزله زده است.

به گزارش هزار ماسوله، دادستان شهرستان پاوه در خصوص امهال وام هاي مردم اين منطقه در گفتگويي با خبرنگار ما اظهار داشت: امهال دوساله وام ها درمناطق زلزله زده براساس قانون باید اجرا شود واز حقوق قانونی مردم است.

 

الماسي افزود: مردم متاسفانه هنوز سرگردان بوده وتکلیف خود رانمیدانند وهرازچندگاهی پیامک های بانک ها آنها را نگران مینماید واین نگرانی ها به این مرجع نیز منعکس میشود.

 

وي گفت: درحال حاضر بسیاری از مردم چهارماه است که اقساط خود راپرداخت ننموده اند واز تحمیل جریمه دیرکرد حقیقتا نگران هستند واین نگرانی نیز بحق میباشد.

 

وي ادامه داد: متولیان اجرایی موضوع امهال تسهیلات بانکی، هرچه زودتر باید تکلیف مردم را روشن نمایند وجواب قانع کننده ای به آنها بدهند ،نه اینکه با عدم مشخص کردن وضعیت مردم روز به روز بر نگرانی شان افزوده شود.

 

دادستان پاوه افزود: تا این لحظه چهار نفر از روسای بانک های شهرستان جهت اخذ توضیحات به دادستانی احضار شده اند و توضیحات خود را اعلام نموده اند که پاسخ آنها قانع کننده نبوده است.

 

وي در پايان گفت: این مرجع خود را مکلف به پاسخ گویی درمقابل مردم دانسته ودر هرجایی که لازم باشد موضوع امهال دو ساله تسهیلات اعطایی راپیگیری خواهد نمود،چرا که اعتقاد داریم قوه قضاییه مدافع حقوق قانونی مردم بوده وخواهد بود و امهال تسهیلات اعطایی از حقوق مسلم مردم مناطق زلزله زده است.

دیدگاه شما