آخرین اخبار

21. آذر 1396 - 20:29   |   کد مطلب: 296956
كارگاه آشنايي دبيران مدارس مجري با مدل تعالي مديريت مدرسه ، برگزاری جلسه بهبود كيفيت سواد آموزي منطقه نوسود ، بازديد از كلاس دوره انتقال و بازدید از مدارس روستايي منطقه نوسود از عناوین خبری این اداره می باشند.

به گزارش هزار ماسوله، كارگاه آشنايي دبيران مدارس مجري با مدل تعالي مديريت مدرسه ، برگزاری جلسه بهبود كيفيت سواد آموزي منطقه نوسود ، بازديد از كلاس دوره انتقال و بازدید از مدارس روستايي منطقه نوسود از عناوین خبری این اداره می باشند.

 

كارگاه آشنايي دبيران مدارس مجري مدل تعالي با مدل تعالي مديريت در محل آموزشگاه شهيد حاجي نودشه با حضور كارشناس آموزش متوسطه و دبيران ، معلمان برگزار گرديد. در اين نشست كه كليه دبيران و معلمان مدارس مجري حضور داشتند. اميني كارشناس آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش در مورد اهميت مدل تعالي و اهميت نظام ياد دهي يادگيري اشاره نمودند و نقش معلمان را دراين راستا مهم دانستند، همچنين در مورد اجراي مطلوب دستورالعمل نظام مدل تعالي در راستاي نظام تحول بنيادين  نظام آموزش و پرورش توسط معلمان در مدارس توصيه و تاكيد نمودند. 

 

 

وهابي رئيس اداره آموزش و پرورش ضمن تقدير و تشكر از تلاش هاي كارشناس سواد آموزي ومسئول سواد آموزي، در خصوص بازديد هاي مستمر از كلاسها و ارزيابي از ميزان آموخته هاي اعضاء شركت كننده در كلاس هاي دوره هاي سواد آموزي ، توصيه هاي لازم را در خصوص ايجاد انگيزه بيشتر به مشاركت در برنامه هاي سواد آموزي و هم چنين تحت پوشش بردن حجم صد درصدي دوره  هاي سواد آموزي تا پايان آذر ماه و برگزاري آزمونهاي ميان دوره اي به منظور ايجاد آمادگي بيشتر در امتحانات پايان دوره ارائه نمود . 

 

 

و به منظور ارزيابي از عملكرد آموزش دهنده ها و بررسي ميزان يادگيري سواد آموزان تحت پوشش از كلاس دوره انتقال شهر نودشه بازديد بعمل آورد.

وهابي رئيس اداره آموزش و پرورش با توصيه بر داير بودن كلاس در ايام هفته ،حضورسواد آموزان را دراين كلاس ضروري و بر مشاركت فعال آنها در فرايند يادگيري تاكيد نمود . وي با ارزيابي از آموخته هاي آنان عملكرد اين كلاس را مثبت ارزيابي نمود. 

همچنین رئيس اداره در خصوص توجه ويژه به وضعيت آموزش و پرورش دانش آموزان روستايي چند پايه آموزش مهارتهاي زندگي ،اجراي برنامه ها و طرح هاي ابتدايي،ارزشيابي توصيفي توجه به تفاوتهاي فردي دانش آموزان و ساير موارد توصيه هاي لازم را به مدارس ارائه نمود . وي ضمن حضور در كلاسهاي درس و ارزيابي از آموخته ها ي دانش آموزان وضعيت موجود را رضايت بخش ارزيابي كرد و بر فعاليت مستمر همكاران و شناسايي نقاط ضعف دانش آموزان وتبديل آن به نقاط قوت تاكيد كرد.

 

دیدگاه شما