آخرین اخبار

15. دى 1395 - 21:14   |   کد مطلب: 295522
اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه، با ارسال تراکت و نصب بنر از شهاب نادری، نماینده پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش هزار ماسوله، وهبی احمدی عضو شورای مشورتی نماینده پاوه و اورامانات در این خصوص به خبرنگار هزار ماسوله گفت: اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه با ارسال تراکت و نصب بنر در سراسر استان از زحمات خالصانه شهاب نادری نماینده مردم شریف پاوه و اورامانات تقدیر و تشکر بعمل آورد.

وی گفت: تقدیر و تشکر از نماینده پاوه و اورامانات به دلیل پیشقدم شدن وی در جهت حفظ ارتقای منافع بازنشستگان و بیمه شدگان این سازمان و همراهی و همدلی لازم در لحاظ کردن منافع سازمان تامین اجتماعی و خانواده های آنان می باشد.

وی ادامه داد: در ارجاع ماده 13 لایحه برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق که جناب شهاب نادری از اعضای سختکوش و پرتلاش آن می باشند، کلیات ماده مذکور به تصویب رسید که پس از بررسی مجدد در صحن؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی منتظر رای مجلس خواهد ماند.

مهندس احمدی اظهار کرد: مجموع اظهارنظرهای نماینده پاوه و اورامانات نشان می دهد که می توان پیش بین خبرهای خوب در این زمینه بود. در صورت تصویب نهایی این ماده که کلیات آن به تصویب رسید، کلیه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی؛ تأدیه خواهد شد و مطالبات سازمان تامین اجتماعی که در حقیقت مطالبه بیمه شدگان سراسر کشور به ظرفیت 42 میلیون نفر خواهد بود، که این تعداد از هموطنان در سال های آتی از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

وی در پایان گفت: بر اساس بند «ج» این ماده، سازمان تامین اجتماعی موظف است در طول برنامه ششم توسعه، همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با بازنشستگان کشوری را به ترتیب زیر انجام دهد که باعث افزایش حقوق بازنشستگان خواهد شد.

1-همسان سازی حقوق بازنشستگان به نسبت اولین مستمری دریافتی به سقف پراختی در زمان برقراری مستمری به طوری که مستمری هیچ بازنشسته ای کمتر از نسبت مزبور نباشد.

2- ترمیم حداقل پرداختی بازنشستگان تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه، به میزان حداقل حقوق بازنشستگان کشوری شایان ذکر است ماده 13 چهار بند دارد که«نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان پیش از موعد» و «همسان سازی حقوق بازنشستگان» از بندهای اصلی ماده مذکور می باشد.

دیدگاه شما