آخرین اخبار

5. آذر 1394 - 22:44   |   کد مطلب: 293582
رایزنی وپیگیری های دکترمنوچهری درخصوص بازگشایی مرزهای اورامانات بااخذ نظرمساعد وزرات کشور علی الخصوص سردار ذولفقاری معاونت مرزها وامنیت وزرات کشور ونیزاستانداری کرمانشاه امروز(پنج شنبه)به نتیجه رسید ومقررگردید مرزهای اورامانات به طورقطعی دراوایل هفته آتی بازگشایی شوند.

به گزارش هزار ماسوله، رایزنی وپیگیری های دکترمنوچهری درخصوص بازگشایی مرزهای اورامانات بااخذ نظرمساعد وزرات کشور علی الخصوص سردار ذولفقاری معاونت مرزها وامنیت وزرات کشور ونیزاستانداری کرمانشاه امروز(پنج شنبه)به نتیجه رسید ومقررگردید مرزهای اورامانات به طورقطعی دراوایل هفته آتی بازگشایی شوند.

بسته شدن موقت مرزهای واقع در منطقه اورامانات که تنها منبع مهم اشتغال وکسب وکار مردم است،می توانست در صورت تداوم تاثیرات منفی شدیدی بر رونق اقتصادی وگردشگری منطقه واستان وهمچنین افزایش معضل بیکاری ومهاجرت وارد سازد که خوشبختانه با تلاشها وپیگیری های دلسوزانه دکترمنوچهری این مرزها بازخواهندشد.

دکترمنوچهری باتوجه به دغدغه مردم وجوانان منطقه وبخصوص بازاریان درخصوص بسته شدن مرزها وتاثیرات منفی براقتصاد منطقه رایزنی با مراجع ومدیران ذیربط را آغاز وحدود هفت ساعت دروزارت کشور پیگیر این مسئله بوده وروزهای اخیر هم بهمراه استاندار کرمانشاه باحضور در وزرات کشور پیگیر موضوع بودند وتا اخذ موافقت های لازم از وزارت کشور خارج نشدندو خوشبختانه باتوجه به دستورات مقامات وزارت به استانداری کرمانشاه وخبرامروز جلسه نماینده پاوه واورامانات با مدیران ذیربط دراستانداری که ساعاتی پیش دریافت کردیم اوایل هفته آتی مرزها بازخواهندشد.

شایان ذکراست روز شنبه استاندارکرمانشاه درسفری کاری در شهرستان پاوه حضور پیدا خواهندکرد.

دیدگاه شما