اولویت های شهرستان پاوه برای پیگیری استاندار جدید کرمانشاه/از باز شدن مرز شوشمي تا تاسيس مراكز پژوهشي

سرویس: فرهنگ و هنرکد خبر: 293302|17:46 - 1394/07/22
نسخه چاپی
اولویت های شهرستان پاوه برای پیگیری استاندار جدید کرمانشاه/از باز شدن مرز شوشمي تا تاسيس مراكز پژوهشي
اولویت های شهرستان پاوه برای پیگیری استاندار جدید کرمانشاه در گفتگوهایی با نخبگان این شهرستان اعلام شد.

به گزارشهزار ماسوله، اولویت های شهرستان پاوه برای پیگیری استاندار جدید کرمانشاه در گفتگوهایی با نخبگان این شهرستان اعلام شد.

نماينده مردم پاوه و اوراماناتدر گفتگويي با خبرنگار ما با اظهار تاسف از بيان مشكلات اين شهرستان اظهار داشت: با توجه به اينكه پتانسيل هاي قوي در منطقه پاوه و اورامانات وجود دارد ولي با اين حال اين منطقه با مشكلات عديديه اي روبرو است.

دكتر نعمت الله منوچهري افزود:مسئله بازشدن مرز و تردد مسافر، وجود زمين هاي كشاورزي روانسر كه مي تواند به عنوانقطب بزرگ كشور در كشاورزي باشد، باغداري و شيلات نودشه، گردشگري در بزرگترين غار آبي آسيا و منطقه گردشگري سد داريان تنها تعداد معدودي از اين پتانسيل هاي قوي هستند.

وي پتامسيل هاي خاص منطقه را همچون گنج عظيمي خواند و گفت: پتانسيل بسيار قوي تر نيز خود مردم اورامانات هستند كه در دورترين نقطه صفر مرزي و با بكارگيري پتانسيل هاي لازم در اين منطقه حمايت خود را از نظام اعلام كرده اند.

وي گفت: در بيان مشكلات مردم پاوه و اورامانات به مسئولين كشوري مشکلات منطقه را به طور مستقيم بیان کرده و تاکید می کنیم که حل مشكلات اين منطقه به اراده اي عمل گرا و مديريتي قوي نيازمند است.

منوچهري ادامه داد: حل مشكلات اين منطقه به اراده اي عمل گرا و مديريتي قوي نيازمند است.

منوچهری ضمن تبريك به استاندار جديد كرمانشاه و با بيان اينكه احساس مي كنم اين استاندار مديري توانا و بلند نظر است، گفت: مي طلبد كه براي مرتفع نمودن مشكلات پاوه و اورامانات با چشم بصيرت به اين مناطق توجه ويژه اي داشته باشد.

منوچهري مشكل اصلي اين منطقه را بيكاري و نبود شغل خواند و تصريح كرد: براي احداث كارخانه در اين مناطق نيز در راستاي حل مشكل بيكاري جوانان، محدوديت هاي زيادي را براي توليد هر نوع كالايي قائل مي شوند كه سرمايه گذار اميدوار به اتمام پروژه نخواهد بود.

وي بكارگيري جوانان بومي مستعد و توانمند را در پست هاي مديريتي مهم خواند و گفت: متاسفانه عملكرد برخي از مديران انگشت شمار در اين منطقه برخلاف آنچه كه در انتظار ما بود، در حد مطلوبي قرار ندارد.

وي با اظهار تاسف از کمبود شغل در منطقه گفت: هم دولت قبل و هم دولت اقاي روحاني نتوانست مشكل اشتغال جوانان اين منطقه را مرتفع نمايد.

نماينده مردم پاوه و اورامانات در ادامه یکی دیگر از مشكلات اصلي اين شهرستان را مرز شوشمي خواند و گفت: استاندار جديد كرمانشاه، باز شدن مرز شوشمي و تردد مسافر را كه از خواسته هاي ديرينه مردم اين منطقه است در اولويت كارهاي خود قرار دهد.

وي همچنین ساماندهي مرز تيله كو و شيخ صله را از ديگر خواسته هاي مردم اين منطقه بيان كرد.

منوچهري در پايان مبارزه با تخلفات را از ديگر خواسته هاي مردم عنوان كرد و گفت: ايجاد محدوديت هاي گوناگون برای سرمايه گذاراني كه در اين منطقه در جهت اشتغال جوانان با ايجاد كارخانه ها گام بر مي دارند، پسنديده نخواهد بود.

خبرنگار هزار ماسوله در اين باره نظرات و ديدگاههاي استادان دانشگاه پيام نور پاوه را نيز جويا شد كه نظرات آنان به شرح ذيل است:

 

يكي از استادان دانشگاه پيام نورپاوه در گفتگويي با خبرنگار ما با بيان اينكه بازگشايي مرز شوشمي و تردد مسافر از اينمرز بزرگترين مشكل اين شهرستان است اظهار داشت: مسئله بازگشايي مرز شوشمي ، تمام اقشار مختلف مردم را از حقوق بگيران تا تجار و كوله بران در مرز را تحت شعاع خود قرار مي دهد.

فتاحي افزود:مردگي و عدم تكاپوي مردم در بازار بدليل تاثيرات بسته شدن اين مرز بر منطقه، نمود پيدا كرده است .

وي با بيان اينكه يكي از مشكلات اين شهرستان كه توسط استاندار مي تواند به عنوان اولويت اصلي آن محسوب شود بازگشايي مرز شوشمي خواهد بود گفت: كالاهاي توليدي اين شهرستان نيز از قبيل محصولات باغداري، به سبب بسته شدن مرز ارزش خود را از عدم صادرات و واردات از دست داده اند.

فتاحي ادامه داد: فرض باز شدن مرز شوشمي ، احداث بازارچه مرزي اين شهرستان نيز مي تواند اولويت بعدي مرتفع نمودن مشكلات شهرستان باشد.

استاد ديگري در دانشگاه پيام نور پاوهنيز در اين باره با بيان اينكه بيان مشكلات شهرستان پاوه خود نياز به يك پژوهش اصلي دارد اظهار داشت: يكي از بزرگترين مشكلات پاوه و اورامانات، شيوه تصميم گيري مديران در اين منطقه است كه به صورت پژوهش محور تصميم گيري نخواهد شد.

دكتر عادل سليمانيبا بيان اينكه استفاده از نظرات نخبگان مي تواند تشطط آرا را به دنبال داشته باشد افزود: تصميم گيري و تصميم سازي مديران ما در دستيابي به يك ديدگاه جامع ، عاري از نظرات شخصي كه مي تواند سوء گيري هاي خاصي را به دنبال داشته و نتواند به حل قضايا بپردازد، براساس يك پژوهش محور امكان پذير خواهد بود.

وي گفت: بيان نظرات و ديدگاههاي چند نفر نمي تواند مشكلات خاص شهرستان را به عنوان اولويت بندي اساسي اين شهرستان محرز نمايد.

وي با تاكيد بر لزوم وجود مركز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر در هر شهرستان، ادامه داد:مركز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهرمتشكل از اعضاي شورا و افراد صاحب نظر و نخبگان با آراي ماخوذه آنها مي تواند با كارهاي علمي و پژوهشي امورات شهر را اولويت بندي كرد.

دكتر سليماني تصريح كرد: با ايجاد مركز پژوهش هاي شوراي اسلامي در شهرستان پاوه ، حمايت از اين نهاد از جانب استاندار در مرتفع نمودن مشكلات شهرستان با اولويت بندي علمي و آكادميك اين مركز، خود مي تواند به عنوان اولويت اصلي استاندار جديد در مرتفع نمودن مشكلات اين شهرستان بيان شود.

وي افزود: ايجاد مركز مطالعات توسعه شهرستان پاوه به صورت يك سازمان مردم نهاد با موضوعاتي چون توسعه اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي هر كدام در كارگروههاي خاص خود ، نيز مي تواند مشكلات خاص شهرستان را به صورت علمي و پژوهشي اولويت بندي كرد.

اين استاد دانشگاه بر استفاده از نخبگان در اورامانات تاكيد كرد و گفت: متمركز بودن اين نخبگان در اين گونه مراكز و استفاده از نظرات و ديدگاههاي انان در مرتفع نمودن مشكلات، نتايج مطلوبتري را بدست خواهد داد.

وي مشكل اصلي اين شهرستان را عدم استفاده از ظرفيت نخبگان و توانمند در اين شهرستان عنوان كرد و گفت: با تاسيس دو مركز فوق الذكر و شناسايي نخبگان در شهرستان پاوه به خوبي مي توان مديريت شهري را به نحو احسن انجام داد.

 

استاد ديگري نيز در اين باره اظهار داشت: مشكل اصلي شهرستان پاوه بيكاري و نبود اشتغال جوانان و در مرحله بعدي نيز ميتواند بحران كم آبي با وجود چاههاي غير مجاز در اين شهرستان باشد.

وي افزود: كمبود فناوري و دسترسي به اينترنت در روستاهاي اين شهرستان نيز از ديگر مشكلات خاصي است كه نياز به توجه ويژه دارد.

 

استاد ديگر نيز در اين باره اظهار داشت: بيان مشكلات خاص اين شهرستان نياز به يك تحقيق و تفحص كلي از تمامي اقشار مختلف است كه بسته به نوع ديدگاههاي آنان مشكلات اين شهرستان بررسي و بر حسب اولويت نسبت به مرتفع نمودن آن مشكلات اقدام شود.

 

 

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد