پایگاه خبری سلام پاوه درآستانه تعطیلی/استعفا ازاتاق رسانه

سرویس: فرهنگ و هنرکد خبر: 293063|21:54 - 1394/05/26
نسخه چاپی
پایگاه خبری سلام پاوه درآستانه تعطیلی/استعفا ازاتاق رسانه
اگرچه درشهرستانهای اورامانات درگذشته توجه خاصی به خبرنگاروفعالان عرصه اطلاع رسانی نشده است اما با وجود این بی مهری ها باز فعالان این عرصه به دلیل عشق وعلاقه ووظیفه به فعالیت خود ادامه دادند.

به گزارشهزار ماسوله، به نقل از آواي اورامانات اگرچهدرشهرستانهای اورامانات درگذشته توجه خاصی به خبرنگاروفعالان عرصه اطلاع رسانینشده است اما با وجود این بی مهری ها باز فعالان این عرصه به دلیل عشق وعلاقه ووظیفه به فعالیت خود ادامه دادند.

در17مردادسال جاری که یک روز از سال رابنام خبرنگارنام نهاده اند، فعالان عرصه رسانه ها درشهرستانهای اورامانات درانتظار برگزاری های مراسم های متعددوتجلیل بودندودراین راستادرشهرستانهای روانسر وثلاث باباجانی  تجلیل ازفعالان این عرصه البته باتبعیض وکم وکاستی های برگزارشد والبته درشهرستان جوانرود با درایت فرماندار ومسئول روابط عمومی دورازتبعیض وبه شکل کاملتریبرگزارشد ومتاسفانه درشهرستان پاوه هیچ تجلیلی ازفعالان عرصه رسانه نشدواین درحالی بودکه برترین خبرگزاریهای استان دراین شهرستان فعالیت داشته ودارندواین مهم سبب شد تا انتقاداتی بسوی مدیران ادارات وسازمانهای این شهرستان روانه شود وباخبری نگران کننده مواجه شویم کهمدیریت وپرسنل فعال خبرگزاری سلام پاوه قیدانعکاس وانتشاراخبارادارات و سازمانهارا زده واینبارناامید ترازهمیشه به فعالیتشان ادامه دهند.

ونگران تراینکه که خبری بدستمان رسیده است  کهبزودی مدیریت وپرسنل خبرگزاری پرمخاطب سلام پاوه که ازبرترین خبرگزاری های استان کرمانشاه است تصمیم به استعفا ازاتاق رسانه شهرستان پاوه وهمچنین تعطیلی این خبرگزاری پرمخاطب ومردمیبگیرند .

اتاق رسانه شهرستان پاوه که درسال جاری وبرای اولین بارتشکیل شد ،حداقل این امیدرا دردلها خبرنگاران وفعالان این عرصه زنده کردکه دراین ایام ازآنها دفاع ویا حداقل مستقل به استقبال این روز برونداما تشکیل این اتاق باحمایت ارشاداسلامی درادامه باچنین چالش وسکوتی مواجه می شود که پیش آمده است.

استعفای مدیریت وپرسنل سلام پاوه بعنوان بازوی محکم برای پوشش خبری درنوارمرزی کشورازاتاق رسانه وتعطیلی سایت هزینه ای بس سنگین وگامی ناامیدکننده درعرصه فرهنگی شهرستان است که امیداست با راهکارهایی این چالش حل شود وشاهدتعطیلی برترین پایگاه خبری استان درشهرستان پاوه نباشیم.

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد