یادداشت:

پروپاگاندا / نان به نرخ روز خورها/ حمید نادری

سرویس: سیاسیکد خبر: 293001|12:55 - 1394/05/09
نسخه چاپی
پروپاگاندا / نان به نرخ روز خورها/ حمید نادری
 تبلیغات سیاسی یا پروپاگاندا گونه‌ای ارتباط است که در آن، اطلاعات هماهنگ و جهت‌دار برای بسیج افکار عمومی از طریق تبلیغات سیاسی پخش و فرستاده می‌شود.

به گزارشهزار ماسوله، 

تبلیغات سیاسی شکلی از ارتباط است که هدف آن نفوذ بر گرایش یک جمع یا جماعت به موضع و دلیل دلخواه مبلغ سیاسی است. پروپاگاندا برخلاف تهیه اطلاعات ناجانبدارانه، در اصلی ترین معنای خود، دادن اطلاعات با هدف نفوذ بر مخاطب است. در این راستا، اغلب اوقات، واقعیت‌ها به طور گزینشی بیان و بازنمایی می‌شوند (درحالی که نادرستی آن برگوینده روشن و آشکار است) تا از سوی مخاطب، واکنش و رفتاری احساسی و نه آگاهانه وخردمندانه سربزند. نتیجه این امر، تغییر گرایش دلخواه به سوی هدفی است که برای مخاطب هدف گیری شده و به منظور پیشبرد یک برنامه سیاسی، درنظرگرفته شده است. افزون براین، پروپاگاندا می‌تواند در شکل یک نبرد و جنگ افروزی سیاسی نیز تلقی شود.تبلیغات سیاسی یا پروپاگاندا شکلی از ارتباط است که با ترغیب یا اقناع متفاوت است، زیرا هدفش این است تا به پاسخی دست یابد که قصد مبلغ را تداوم بخشد. اقناع یا ترغیب، به مثابه یک فعال کننده دوسویه عمل می‌کند و هدفش آن است که به نیازهای ترغیب کننده و ترغیب شونده پاسخ دهد. یک مدل تبلیغ (پروپاگاند) نشانگر آن است که چگونه می‌توان عناصر اطلاع رسانی و ارتباط اقناعی را در تبلیغات با یکدیگر تلفیق کرد. تبلیغات سیاسی ممکن است افکار عمومی و رفتار افراد را تحت تاثیر قرار دهد و آنها را دگرگون سازد.»عده ای درسطح شهرستان پاوه بابکاربردن این روش سعی دریک سویه کردن اجماع افکارعمومی بسوی اهداف ازپیش تعیین شده ی خویش هستند.ازویژگی رفتاری این افرادسانسورمطالب مخالف خودودرج انعکاس مطالب موافق خوددررسانه تحت تصدی خویش هستند. ازآنجاکه این روش ویژگی مناظره و جلسات پرسش وپاسخ رانداردلذابسادگی می شودباهمراهی چندهمفکرکه فعلامنافعشان یکیست فکر و ایده ای را در سطح گسترده ای رواج دهند. عمده روش  پروپاگاندای سیاسی بر تخریب چهره های مقبول جامعهو معکوس نشان دادن آنها در آیینه جمعی فکر گروهی است. ناگفته نماند که افکارعمومی برخلاف تفکر آنان ازحافظه ای قوی برخورداراست وسریع میتواندبر پشت پرده و نیات افراد نفوذ و پی ببرد . افراد سیاسی و احزاب به سبب فعالیتشان درجامعه بطور طبیعی مخالفان و موافقانی دارندو اگر کسی صد درصد موافق داشته باشد آن فرد منافق و دو رواست. به تبع همین اصل کسانی هستند که بنابه دلایل شخصی وعقده های روانی برطبل مخالفت می کوبند و اگرهمراهان آنان و صاحبان رسانه نیز خود در طیف مخالفان باشند صدای طبل رساتر است و آن هدف در جامعه منعکس می گردد. این نان به نرخ روزخورها وقتی با دیواری محکم تر از تصوراتشان برخورد می نمایند سریع چرخشی ۱۸۰درجه ای را سرلوحه کارشان قرار می دهند و جالبتر آنکه وقتی نقطه عطفی را می خواهند ستون سقف کاذبشان قرار دهند و آز آن نقطه عطف سرباز می زند و همراه اهداف وبرنامه های پوشالی آنان نمی شوند گریز زده وبرای رسیدن به امیال پلیدشان ترفند تمجید رتبکار می برند تا بلکه بتوانند صدای تشت رسوایی شان راکمترکنند.

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد