آخرین اخبار

19. شهريور 1396 - 19:01   |   کد مطلب: 296579
یک دستگاه پراید در محور پاوه به مريوان در گردنه تته به دره سقوط کرد و مردم با دست خالی خودرو را از دره به بالا کشیدند.

به گزارش هزار ماسوله، یک دستگاه پراید در گردنه محور پاوه به مریوان واژگون شد و به پایین دره افتاد.

 

مردمی که برای کمک به سمت خودروی واژگون شده رفتند، با دست خالی پراید را از دره به بالا کشیدند.

 

اینجا نه خبری از سلفی گرفتن است نه چیز دیگر بلكه کوردها خود با دست خالي، ماشین را از ته دره  بالا کشیدند.

دیدگاه شما