آخرین اخبار

هزار ماسوله در راستای ارائه اخبار و گزارش های مختلف بدون جهت گیری های سیاسی و بدون اغراق گام برداشته و در این مسیر همواره تنها پشتیبان خود را مردم عزیز و کاربران گرامی این سایت می داند.
 
 
مدیر سایت خبری تحلیلی هزارماسوله
نام و نام خانوادگی:یاور اسکات
تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی
ایمیل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خبرنگار پايگاه خبري هزارماسوله
نام و نام خانوادگی:كوثر فخري
تحصیلات: کارشناسی روابط عمومي
ایمیل:

Kowsar.fakhri83@Gmail.com